Налази се на северозападном делу националног парка (Бањски Копаоник), обухвата југозападну страну врха Вучак у изворишном делу Гвоздачке реке и заузима површину од 64,18 хектара. Захвата појас 1350-1560м.н.в. У ободном делу јављају се извори са водама погодним за водоснабдевање. На локалитету Вучак, најраспрострањенија је шума смрче и јеле. Смрча је овде изван свог висинског појаса (1550-1750 м.н.в.) карактеристичног за Копаоник, и спушта се у појас шума букве и јеле где гради заједницу са јелом без букве.

Спуштање смрче испод њене природне границе омогућила је јела која је штити од неповољних фактора. У увалама овог локалитета јављају се и шумске заједнице смрче (Piceetum abietis), шуме букве и јеле и шуме смрче, букве и јеле.