Површине је 109,30 хектар. Обухвата и највећу тресаву на Копаонику. Јанкове баре смештене су у долини Речице, између Јанковог брега (1531 м.н.в.), Хајдучког лаза и Сувог врха (1686 м.н.в.), на око 1450 м.н.в. Низводно код Хајдучког лаза, Речица након праволинијског кретања, прави ,,Лакат“, усмеравајући се ка западу, потом ка северозападу, да би се у подножју Кадијевца (1647 м.н.в.), улила у Самоковску реку као њена десна притока.

Подлогу тресаве чини тресетни слој који граде маховине из рода Sphagnum чије наслаге прелазе дебљину од 3 метра. Изузев десне стране, на самом почетку долина Речице обрасла је четинарском шумом. Од вегетације на тресави јавља се специфична заједница смрче са сфагнумским и другим тресавским врстама (Piceo-Sphagnetum). Јанкове баре увршћене су у објекте хидролошког наслеђа Србије.