Лов је у границама ловишта ,,Копаник“ строго забрањен, односно дозвољен је једино у случају да се одређене врсте превише намноже.

Ловиште ,, Копаоник“ дефинисано је Решењем министра пољопривреде шумарства и водопривреде под бројем: 342-02-187/93-06 и као такво додељено је на газдовање Јавном предузећу ,,Национални парк Копаоник“.

Ловиште се простире на територији општина Брус и Рашка, обухвата површину 11969,04 хектара. Под том површином, налазе се шуме, ливаде и реке.

Лов у Националном парку је организован и усклађен у складу са планским документима. Дозволе за лов издаје чуварска служба Јавног предузећа Национални парк Копаоник.

Ловиште поседује и ловотехничке објекте: кућице за смештај ловаца, чеке за посматрање и лов дивљачи, солишта, хранилице.

Ловостајем заштићене врсте су:

Крупна дивљач (сисари)

 • Срна (Capreolus capreolus L.)

 • Дивља свиња (Sus scrofa L.)

Ситна дивљач (сисари)

 • Зец (Lepus europaeus Pall.)
 • Вук (Canis Lupus L.)
 • Лисица (Vulpes vulpes L.)
 • Куна белица (Martes foina Enr.)
 • Куна златица (Martes martes L.)
 • Јазавац (Meles meles L.)
 • Пух (Glis glis L.)
 • Веверица (Sciurus vulgaris L.)
 • Дивља мачка (Felis silvestris L.)
 • Шакал (Canis aureus L.)

Ситна дивљач (птице):

 • Пољска јаребица (Perdix perdix L.)
 • Дивљи голуб – гривнаш (Columba palumbus L.)
 • Шумска шљука (Scolopax rusticola L.)
 • Препелица (Coturnix coturnix L.)
 • Сојка – креја (Garrulus glandarius L.)
 • Гачац (Corvus frugilegus L.)
 • Јастреб кокошар (Accipiter gentilis L.)

Ловостајем трајно заштићене врсте су:

Крупна дивљач (сисари)

 • Медвед (Ursus arctos L.)

Ситна дивљач (сисари)

 • Видра (Lutra lutra L.)
 • Ласица (Mustela navalis L.)

Ситна дивљач (птице):

 • Јаребица камењарка (Alectoris graeca M.)
 • Сврака (Corvus cornix L.)
 • Гавран (Pica pica L.)
 • Кобац (Accipiter nisus L.)
 • Сиви соко (Falco peregrinus T.)
 • Мишар (Buteo buteo)
 • Сури орао (Aquila chrysaetos L.)
 • Совe (Strigine ssp.)