Површине 128,94 хектара, у појасу 1020-1780 м.н.в. захвата леву долинску страну реке Дубоке. Слив Дубоке окружен је гребенима: Караман (1917 м.н.в.), Пајино пресло (1804 м.н.в.), Суво рудиште (2017 м.н.в.), Бећировац (1782 м.н.в.) и врх Шиљак (1728 м.н.в.). Извориште водотока је на 1800 м.н.в. под Караманом, одакле река усеца клисуре.

Услед велике висинске разлике овог дела националног парка, смењују се различити типови вегетације: субалпска вегетација боровнице и субалпске смрче (Piceo subalpinae-Vaccinio-Juniperetum), шума субалпске смрче; шума субалпске букве; шума смрче, букве и јеле; шума букве и јеле; чиста шума букве (Fagetum montanum). У горљим деловима слива, у заједницама се налази ендемична врста: планински јавор.