Драги посетиоци, Национални парк Копаоник представља природно и културно богатство од националног значаја. Молимо вас да поштујете правила понашања како би заједно сачували и оставили будућим генерацијама да уживају у лепотама Копаоника.

 • Отпад увек одлажите на местима предвиђеним за одлагање. У колико на вашој рути не постоје канте за одлагање отпада или су постојеће канте препуне, молимо вас да ваш отпад носите са собом.
 • Крећите се стазама које су обележене у ту сврху
 • За посету локалитета који се налазе у зонама првог степена заштите, обратите се водичима Националног парка
 • Ватру смете да ложите само на местима која су предвиђена за то
 • Камповање је дозвољено само на местима која су предвиђена за ту активност уз дозволу Националног парка
 • Лов и риболов су дозвољени само уз сагласност управљача

 • Немојте брати и оштећивати заштићене или вама непознате биљне врсте
 • Немојте брати и оштећивати заштићене или вама непознате гљиве
 • За брање лековитог биља и осталих шумских плодова затражите дозволу од Националног парка
 • Немојте узнемиравати животиње које сретнете
 • Немојте правити буку
 • За снимање или фотографисање у комерцијалне сврхе потребна је дозвола од Националног парка
 • Моторна возила могу да се користе по стазама предвиђеним само за те намене и уз писмену сагласност управљача