Ако поседујете шуму у Национлном парку и хоћете да је проредите потребно је да попуните захтев за дозначивање стабала. Захтев можете донети лично, да га пошаљете поштом или да га пошаљете на e-mail адресу nacparkkop@mts.rs. Уз попуњен захтев потребно је доставити и извод из катастра за парцеле на којој се шума налази. У случају да парцела има више власника, потрепно је доставити сагласност свих власника да се иврши дознака.

Уколико стабло угрожава ваш објекат потребно је да доставите попуњен захтев за дозначивање стабла и извод из катастра за парцелу на којој се налази стабло за дознаку. Ова документа можете донети лично, да их пошаљете поштом или да их пошаљете на e-mail адресу nacparkkop@mts.rs.

Ако се стабло које угрожава објекат налази на градско-грађевинском земљишту потребно је уз захтев да доставите и сагласност општине за уклањање стабла.