Шумарство је значајна привредна грана у заштити животне средине. Шуме на Копаонику обухватају површину од 7427,24 ha. У државном сектору је 7077,02 ha, а у приватном 350,22 ha.

Шумама газдује ЈП Национални парк Копаоник и то над газдинским јединицама: Гобељска река, Самоковска река, Барска река и Брзећка река.

У дрвном фонду националног парка доминирају смрча (58%), буква (33%) и јела (8%), а затупљене су и остале дрвенасте врсте (1%). По пореклу, доминирају високе шуме (96,58%), готово у потпуности очуване, док су изданачке шуме (3,42%) деградиране скоро у својој трећини. По смеси преовлађују чисте састојине (86,7%) над мешовитим састојинама (13,3%). Приватне шуме на подручју затупљене су на малим парцелама по ободу парка (у оквиру трећег степена заштите), са просечном запремином дрвне масе 279,46m3/ha и просечним годишњим прирастом 5,58m3/ha. У овим шумама доминирају газдинске класе букве (64,7%), смрче (18,57%) смрче-бикеве (8,51%).