Површине 61,87 хектара, обухвата обе долинске стране водотока који извире испод Панчићевог врха и Небеских столица. Главно обележје локалитета је истоимени каскадни водопад, висок 71 метар. Око водопада су шуме букве (Fagetum montanum); шума букве и смрче; шума смрче, букве и јеле и шуме смрче (Piceetum excelsae) које су климазонално условљене.

Изнад њих развијена је заједница боровнице, патуљасте клеке и субалпске смрче (Piceo subalpinae-Vaccinio Juniperetum) полидоминантне шуме букве, смрче и планинског јавора као и заједнице високо планинских пашњака. На локалитету расте дивљи љиљан, законом заштићена биљна врста.