На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 15/2016), Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ је на својој 35. седници одржаној дана 30.03.2017. године донео

ЦЕНОВНИК ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Члан 1.

За дрвне сортименте – производе искоришћавања шума Националног парка Копаоник утврђују се следеће цене:

Трупци букве

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуЦена у шумиНа кам. путу
ТРУПЦИ БУКВЕ   
Ф/1 = 40-49 см11.387,0011.787,0012.637,00
Ф/2 = 50-59 см13.908,0014.308,0015.158,00
Ф/3 = 60 см >14.497,0014.897,0015.747,00
    
Л/1 = 35-39 см7.777,008.177,009.027,00
Л/2 = 40-49 см8.703,009.103,009.953,00
Л/3 = 50 см >9.912,0010.312,0011.162,00
    
К/1 = 30-39 см6.649,007.049,007.899,00
К/2 = 40-49 см7.044,007.444,008.294,00
К/3 = 50 см >7.439,007.839,008.689,00
    
1/1. класа = 30-39 см4.822,005.222,006.072,00
1/2. класа = 40-49 см5.444,005.844,006.694,00
1/3. класа = 50 см >6.258,006.658,007.508,00
    
2/1. класа = 25-39 см 3.714,004.114,00 4.964,00 
2/2. класа = 40-49 см4.223,004.623,005.473,00
2/3. класа = 50 см >4.887,005.287,006.137,00
3/1. класа = 25-39 см2.863,003.263,004.113,00
3/2. класа = 40-49 см3.284,003.684,004.534,00
3/3. класа = 50 см >3.835,004.235,005.085,00

Трупци јеле, смрче и бора

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуЦена у шумиНа кам. путу
ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ, БОРА   
Ф/1 = 35-39 см12.070,0012.470,0013.320,00
Ф/2 = 40-49 см13.003,0013.403,0014.253,00
Ф/3 = 50 см >14.001,0014.401,0015.251,00
    
Л/1 = 30-39 см9.647,0010.047,0010.897,00
Л/2 = 40-49 см10.410,0010.810,0011.660,00
Л/3 = 50 см >11.226,0011.626,0012.476,00
    
1/1. класа = 25-39 см7.627,008.027,008.877,00
1/2. класа = 40-49 см8.247,008.647,009.497,00
1/3. класа = 50 см >8.913,009.313,0010.163,00
    
2/1. класа = 20-39 см6.189,006.589,00 7.439,00 
2/2. класа = 40-49 см6.710,007.110,007.960,00
2/3. класа = 50 см >7.218,007.618,008.518,00
3/1. класа = 20-39 см4.905,005.305,006.155,00
3/2. класа = 40-49 см5.336,005.736,006.586,00
3/3. класа = 50 см >5.798,006.198,007.048,00

Рудничко дрво четинара

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуЦена у шумиНа кам. путу
РУДНИЧКО ДРВО ЧЕТИНАРА   
9-15 см, дуж. 1,5-5 м2.310,002.710,003.560,00
16-20 см, дуж. 1,5-5 м3.763,004.163,005.013,00

Целулозно дрво и дрво за дрвне плоче четинара

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуЦена у шумиНа кам. путу
ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВНЕ ПЛОЧЕ ЧЕТИНАРА   
1.617,002.017,002.867,00

Стубови за водоводе

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуЦена у шумиНа кам. путу
СТУБОВИ ЗА ВОДОВОДЕ   
дужине 6-7 м6.471,006.871,007.721,00
дужине 8-9 м7.657,008.057,008.907,00
дужине 9 м >8.847,009.247,0010.097,00

Стубови за винограде

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуЦена у шумиНа кам. путу
СТУБОВИ ЗА ВИНОГРАДЕ   
2.977,003.377,004.227,00

Коље за воћке и винограде

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуЦена у шумиНа кам. путу
КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ   
4.689,005.089,005.939,00

Бунарске мотке

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуЦена у шумиНа кам. путу
БУНАРСКЕ МОТКЕ   
3.263,003.663,004.513,00

Техн. облице и цепанице

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуЦена у шумиНа кам. путу
ТЕХН. ОБЛИЦЕ И ЦЕПАНИЦЕ   
2.076,002.476,003.326,00

Огревно дрво

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуЦена у шумиНа кам. путу
ОГРЕВНО ДРВО   
1. класа2.717,003.117,003.967,00
2. класа1.761,002.161,003.011,00
1./2. класа2.239,002.639,003.489,00
Сеченице1.487,001.887,002.737,00
Пањевина1.148,001.548,002.398,00
Шумски отпад1.148,001.548,002.398,00

Члан 2.

Цене из члана 1. ове Одлуке утврђене су без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). ПДВ на ставке 1 – 9 износи 20%, ПДВ на ставку 10. износи 10%.

Члан 3.

Висине цена дрвних сортимената из овог Ценовника на камионском путу идентичне су са ценама тих производа из Ценовника Јавног предузећа „Србијашуме“ Београд, број 58/2017-6 од 31.01.2017. године („Службени гласник РС“, број 17/2017 за који је добијена сагласност Владе, а са којим Предузећем постоји Уговор о заједничкој производњи).

Висине цена из члана 1. овог Ценовника се умањује код продаје на пању и у шуми за трошкове сече у износу од 400,00 дин/м3 и трошкове привлачења у износу од 850,00 дин/м3.

Висине цена из овог Ценовника се увећава за 10% у случају када се дрвни сортименти раде за познатог купца по наруџбини према посебним димензијама.

Директор Предузећа може одобрити комерцијалне попусте, рабата и cassa skonto у износу до 10% у зависности од уговорене количине, квалитета и авансне уплате, о чему је обавезан да обавести Надзорни одбор на првој наредној седници.

Цене из овог Ценовника су полазне основе за утврђивање почетних цена код евентуалних лицитација.

Цене за инострано тржиште у страној валути формирају се по средњем курсу НБС на дан закључења уговора.

Односи за прерачун кубних и просторних метара (редукциони коефицијенти):

  1. Огревно дрво: 1 м3 = 1,45 прм, 1 прм = 0,69 м3
  2. Сеченице: 1 прм = 0,55 м3
  3. Шумски отпад: 1 прм = 0,40 м3

Члан 4.

Овај Ценовник ступа на снагу даном доношења, а престаје да важи Ценовник дрвних сортимената број 503/15 од 30.04.2015. године.

Копаоник, 30.03.2017. године
Број: 485/17

ЈП „Национални парк Копаоник“
Председник Надзорног одбора
Александар Ђоковић