На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 88/2019), Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник је на својој 93. седници одржаној дана 26.10.2022. године донео ценовник дрвних сортимената. Исказане цене су без пдв-а. На исказане цене обрачунава се стопа пдв-а од 20% осим на категорију огревног дрвета где се пдв обрачунава у износу од 10%.

ЦЕНОВНИК ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Трупци букве

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуНа кам. путу
ТРУПЦИ БУКВЕ   
Ф/1 = 40-49 см14.059,0015.259,00
Ф/2 = 50-59 см17.103,0018.303,00
Ф/3 = 60 см >17.814,0019.014,00
    
Л/1 = 35-39 см9.700,0010,900,00
Л/2 = 40-49 см10.819,0012,019,00
Л/3 = 50 см >12.278,0013,478,00
    
К/1 = 30-39 см8.338,009,538,00
К/2 = 40-49 см8.815,0010.015,00
К/3 = 50 см >9.291,0010.491,00
    
1/1. класа = 30-39 см6.132,007.332,00
1/2. класа = 40-49 см6.883,008.083,00
1/3. класа = 50 см >7.865,009.065,00
    
2/1. класа = 25-39 см4.794,005.994,00
2/2. класа = 40-49 см5.409,006.609,00
2/3. класа = 50 см >6.211,007.411,00
3/1. класа = 25-39 см3.767,004.967,00
3/2. класа = 40-49 см4.275,005.475,00
3/3. класа = 50 см >4.940,006.140,00

Трупци јеле, смрче и бора

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуНа кам. путу
ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ, БОРА  
Ф/1 = 35-39 см14.884,0016.850,00
Ф/2 = 40-49 см16.011,0018.030,00
Ф/3 = 50 см >17.216,0019.292,00
   
Л/1 = 30-39 см11.958,0013.785,00
Л/2 = 40-49 см12.879,0014.750,00
Л/3 = 50 см >13.865,0015.783,00
   
1/1. класа = 25-39 см9.519,0011.230,00
1/2. класа = 40-49 см10.268,0012.014,00
1/3. класа = 50 см >11.072,0012.856,00
   
2/1. класа = 20-39 см7.783,009.410,00
2/2. класа = 40-49 см8.412,0010.069,00
2/3. класа = 50 см >9.086,0010.776,00
3/1. класа = 20-39 см6.232,007.786,00
3/2. класа = 40-49 см6.752,008.332,00
3/3. класа = 50 см >7.310,008.916,00

Рудничко дрво четинара

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуНа кам. путу
РУДНИЧКО ДРВО ЧЕТИНАРА  
9-15 см, дуж. 1,5-5 м3.029,004.299,00
16-20 см, дуж. 1,5-5 м4.854,006.054,00

Целулозно дрво

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуНа кам. путу
ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО  
2.262,003.462,00

Стубови за водове

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуНа кам. путу
СТУБОВИ ЗА ВОДОВЕ  
дужине 6-7 м8.123,009.323,00
дужине 8-9 м9.555,0010.755,00
дужине 9 м >10.992,0012.192,00

Огревно дрво

Врста дрвног сортиментаЦена на пањуНа кам. путу
ОГРЕВНО ДРВО  
1. класа3.497,004.790,00
2. класа2.431,003.636,00
Сеченице2.231,003.305,00
Пањевина1.636,002.896,00
Шумски отпад1.636,002.896,00