Површине 71,38 хектара на левој долинској страни Самоковске реке, простире се између речног корита и гребена Високи део, у појасу 1520-1620 м.н.в. На локалитету се јављају три еколошки различита типа смрчеве шуме. Заједнице смрче са киселицом и маховинама (Piceetum abietis subass. oxalidetosum на платоу гребена; subass. myrtilletosum на јужној стрмој падини; hylocomietosum, са тепихом маховина на северној страни). На тресави, и то на њеним периферним деловима, расте ниска смрча на тресетници (Sphagno-Piceetum).

На сфагнумској тресави, као посебан екотип заступљена је смрча са бледозеленим четинама, ретки кратким гранама и отвореном малом круном. Највише и највиталније смрче овог локалитета налазе се на платоу широког гребена. На јужној падини смрче су проређене, са гранатим крунама, великог пречника. На северним падинама, ближе Самоковској реци, смрче су проређене, са крунама препуним лишајевима.