У Националном парку Копаоник налазе се три уређена излетишта: Ђоров мост, Кадијевац и Метође.

У оквиру излетишта уређен је простор са столовима и клупама са дрвеним настрешницама, а обезбеђен је пратећи мобилијар за активности у природи. На њима се одвијају дневне, полудневне или викенд посете. То су једина места у оквиру Националног парка где се налазе огњишта на којима је дозвољено ложење ватре.

Кадијевац је удаљен 6 километара од туристичког комплекса Конаци, поред пута Копаоник – Јошаничка Бања. У смрчевој шуми, уз Самоковску реку.

Ђоров мост се налази на 2 километара од Јошаничке Бање на путу према Копаонику у буковој шуми, на левој обали Самоковске реке.

Метође се налази на десној долинској страни Брзећке реке и смештено је у јелово-смрчевој шуми. У непосредној близини излетишата је и геизир Гвоздац и светилиште Метође.