Национални парк Копаоник

Одлука о оснивању предузећа за заштиту и развој НП Копаоник, донета је 1989 године. Основни наш задатак је – заштита и унапређење природе и животне средине Копаоника. Заштита парка спроводи се на основу Закона о Заштити животне средине и Закона о националним парковима, као и одговарајућих међународних конвенција. Уређење и коришћење простора усмерава се на основу Просторног плана подручја посебне намене и одговарајућих урбанистичких уређајних основа. Надзор над спровођењем Закона и Плана врши Министарство пољопривреде и животне средине, Министарство грађевине и Завод за заштиту природе Србије.

Национални Парк Копаоник организован је са седиштем на Копаонику и има укупно 52 запослених. Од тога 16 са високом стручном спремом. Заштита природе и културно историјских вредности обезбеђена је присутношћу и ангажовањем стручњака из различитих области.