Zakonom o zaštiti životne sredine i zakonom o nacionalnim parkovima  štiti se područje parka u celini, s tim što se posebnim odredbama utvrđuju režimi zaštite i korišćenja po stepenima.

Prvi stepen zaštite  prostorno čini najmanju površinu u okviru nacionalnog parka. U zavisnosti od prisustva prirodnih vrednosti, retkosti ili ugroženosti neke vrste oni se mogu nalaziti u različitim delovima parka. Njime se određuje stroga zaštita prirodne sredine, posebnih prirodnih vrednosti i nepokretnih kulturnih dobara, sa aktivnostima naučnih istraživanja, edukacija i ograničene prezentacije za javnost.

Rezervat prirode je izvorni ili neznatno izmenjen predeo u kome je posebno izražena jedna ili više prirodnih vrednosti koje treba zaštititi, ili prirodnih pojava koje treba pratiti ili usmeravati. Rezervati prirode sastavni su delovi nacionalnih parkova.

U okviru nacionalnog parka nalazi se trinaest prirodnih rezervata koji se nalaze u prvom stepenu zaštite, i to su: