Водопад Јеловарник захвата југоисточни део територије Националног парка Копаоник. До водопада се стиже локалним макадамским путем Брзеће-Мрамор-рудник Запланина и од превоја Мрамор удаљен је око 4,5 км. На путу ка водопаду пролази се кроз село Челићи, једино село на територији националног парка, чије становништво се бави искључиво сточарством и воћарством. Од пута до водопада води уређена стаза, дугачка око 150 м.

Водопад Јеловарник Формира се на Запланинској реци, која извире у подножју Небеских столица . Водопад је каскадног типа и у време великих падавина се претвара у једну целину, велики водопад дужине 82 метра. Вода је кристално бистра и импозатнтан је призор уз зраке сунца који се пробијају кроз густу букову шуму.

Водопад Јеловарник је природни споменик и строго је заштићен од свих активности. У овом резервату развила се најбујнија букова шума на Копаонику па су поједина стабла висока 30-35 м и дебела преко 1 м. Такође, овде се може видети планински јавор, глацијални реликт и ендемит Балканског полуострва.

Download file: Pesacka staza JELOVARNIK -- NP Kopaonik.gpx

*Напомена: Аутономна покрајна Косово и Метохија на карти је обележена испрекиданом линијом и именована као Косово.

*Note: The Autonomous Province of Kosovo and Metohija is marked on the map with a dashed line and named as Kosovo.

Фотографије са ове пешачке стазе