Обилазак најатрактивнијих дестинација НП Копаоник, уз пратњу водича.Сваког дана посећују се одређени предели а праве се и једнодневни излети по договору са Вама као и брање сезонских шумских плодова и сакупљање лековитог биља. Ближе информације у управој згради НП Копаоник на телефон:

+381 (36) 5471 011 и 5471-229

Излети се изводе по местима предвиђеним за те прилике. Од излетишта која се уређују значајнија су: Метође, Кадијевац и Ђоров мост, где се излетницима пружа могућност за активан и пасиван одмор. У сарадњи НП Копаоник са корисницима НП Копаоник добијате бројне и интересантне понуде у којима можете уживати и доживети назаборавне тренутке, на овој планини, којој подједнако пријају и лето и зима.

Download file: Pesacka staza GLJIVARSKA STAZA - NP Kopaonik.gpx

*Напомена: Аутономна покрајна Косово и Метохија на карти је обележена испрекиданом линијом и именована као Косово.

*Note: The Autonomous Province of Kosovo and Metohija is marked on the map with a dashed line and named as Kosovo.