Obilazak najatraktivnijih destinacija NP Kopaonik, uz pratnju vodiča.Svakog dana posećuju se određeni predeli a prave se i jednodnevni izleti po dogovoru sa vama kao i branje sezonskih šumskih plodova i sakupljanje lekovitog bilja. Bliže informacije u upravoj zgradi NP Kopaonik na telefon:

+381 (36) 5471 011 i 5471-229

Izleti se izvode po mestima predviđenim za te prilike. Od izletišta koja se uređuju značajnija su: Metođe, Kadijevac i Đorov most, gde se izletnicima pruža mogućnost za aktivan i pasivan odmor. U saradnji NP Kopaonik sa korisnicima NP Kopaonik dobijate brojne i interesantne ponude u kojima možete uživati i doživeti nazaboravne trenutke, na ovoj planini, kojoj podjednako prijaju i leto i zima.

Pešačke staze

Svaki dan je novi doživljaj u zavisnosti na koju stranu ko krene i kako želi da se kreće. Pešacima se nude visovi sa spektakularnim pogledom na Šaru, Komove i Staru planinu. Ispod pogledajte neke od najzanimljivijih pešačkih staza u našem nacionalnom parku.

Pešačka staza
JELOVARNIK

Saznajte više o ovoj turi

Pešačka staza
METOĐE

Saznajte više o ovoj turi

Pešačka staza
NEBESKE STOLICE

Saznajte više o ovoj turi

Pešačka staza
SAMOKOVSKA REKA

Saznajte više o ovoj turi