Ispod možete pogledati članove Nadzornog odbora JP Nacionalni park Kopaonik

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima, Vlada Republike Srbije je 11.12.2013.godine donela Rešenje 24 Broj: 119-10655/2013 i Rešenje 24 broj 119-3610/2018 od 19.04.2018. godine kojim je imenovala predsednika i članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park Kopaonik.

Nadzorni odbor Preduzeća čini 5 članova, od kojih je jedan nezavisan, a jedan je iz reda zaposlenih:

Aleksandar Đoković

Biografija

Ivan Vuković

Biografija

Milan Lazović

Biografija

Mirko Dugalić

Biografija

Žarko Anđelković

Biografija