Испод можете погледати чланове Надзорног одбора ЈП Национални парк Копаоник

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима, Влада Републике Србије је 11.12.2013.године донела Решење 24 Број: 119-10655/2013 и Решење 24 број 119-3610/2018 од 19.04.2018. године којим је именовала председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа Национални парк Копаоник.

Надзорни одбор Предузећа чини 5 чланова, од којих је један независан, а један је из реда запослених:

Александар Ђоковић

Биографија

Иван Вуковић

Биографија

Милан Лазовић

Биографија

Мирко Дугалић

Биографија

Жарко Анђелковић

Биографија