И ове године се наставља пошумљавање које спроводе заједно ЈП Национални парк Копаоник и ЈП Скијалишта Србије. Техника пошумљавања која се справоди у националном парку је ,,попуњавање“, односно садња садница само на локалитетима где је постојала шума али је абиотичким или биотичким путем девастирана. Ради ублажавања штетних последица, након извршених радова на изградњи и уређењу ски стаза на подручју Националног парка Копаоник, утврђују се компензацијске мере са ЈП Скијалишта Србије. Мере представљају успостављање нових смрчевих састојина на локалитетима на којима је било сушење шума у оквиру ГЈ „Гобељска река“, ГЈ „Самоковска река“ и ГЈ „Барска река“, реализација је планирана у наредних три до пет година, а све то на основу Решења о компензацијским мерама Министарства заштите животне средине број 353-02-02097/2018-04 од 24.06.2019 године. У досадашњим радовима, са ЈП Скијалишта Србије, од 2019. године посађено је тридест пет хиљада садница смрче, а ове године компензацијским мерама и редовним годишњим пошумљавањем националног парка Копаоник планирана је садња још тридест хиљада смрчевих садница.