Познато је да дивљач боље подноси хладноћу него глад, а јесен и почетак зиме је период у којем се смањује количина доступне хране за већину дивљих животиња. У том периоду потребно допунски прихранити дивљач и то се назива зимска прихрана дивљачи. Ови послови обављају се пре обилних снежних падавина.

Захваљујући повољним метеоролошким условима, прихрана дивље свиње ове године је извршена у току децембра месеца.

Брига о дивљим животињама је наша законска, а и етичка обавеза.