Poznato je da divljač bolje podnosi hladnoću nego glad, a jesen i početak zime je period u kojem se smanjuje količina dostupne hrane za većinu divljih životinja. U tom periodu potrebno dopunski prihraniti divljač i to se naziva zimska prihrana divljači. Ovi poslovi obavljaju se pre obilnih snežnih padavina.

Zahvaljujući povoljnim meteorološkim uslovima, prihrana divlje svinje ove godine je izvršena u toku decembra meseca.

Briga o divljim životinjama je naša zakonska, a i etička obaveza.