Уз помоћ Министарства заштите животне средине, донацијом фирме Wienerberger doo Kanjiža, као и наменским средствима оствареним наплатом накнаде при уласку у заштићено подручје од посетилаца, завршена је изградња објекта улазне капије „Ђоров мост“. У наредном периоду ће се захваљујући средствима наплате извршити и реконструкција објеката на још два улаза у национални парк Копаоник.