Dragi posetioci, Nacionalni park Kopaonik predstavlja prirodno i kulturno bogatstvo od nacionalnog značaja. Molimo vas da poštujete pravila ponašanja kako bi zajedno sačuvali i ostavili budućim generacijama da uživaju u lepotama Kopaonika.

 • Otpad uvek odlažite na mestima predviđenim za odlaganje. U koliko na vašoj ruti ne postoje kante za odlaganje otpada ili su postojeće kante prepune, molimo vas da vaš otpad nosite sa sobom.
 • Krećite se stazama koje su obeležene u tu svrhu
 • Za posetu lokaliteta koji se nalaze u zonama prvog stepena zaštite, obratite se vodičima Nacionalnog parka
 • Vatru smete da ložite samo na mestima koja su predviđena za to
 • Kampovanje je dozvoljeno samo na mestima koja su predviđena za tu aktivnost uz dozvolu Nacionalnog parka
 • Lov i ribolov su dozvoljeni samo uz saglasnost upravljača

 • Nemojte brati i oštećivati zaštićene ili vama nepoznate biljne vrste
 • Nemojte brati i oštećivati zaštićene ili vama nepoznate gljive
 • Za branje lekovitog bilja i ostalih šumskih plodova zatražite dozvolu od Nacionalnog parka
 • Nemojte uznemiravati životinje koje sretnete
 • Nemojte praviti buku
 • Za snimanje ili fotografisanje u komercijalne svrhe potrebna je dozvola od Nacionalnog parka
 • Motorna vozila mogu da se koriste po stazama predviđenim samo za te namene i uz pismenu saglasnost upravljača