На Копаонику је, у организацији Јавног предузећа ,,Национални парк Копаоник“ почела велика пролећна акција чишћења отпада на местима на којима се снежни покривач отопио. Овим активностима се најављује низ акција које се, већ традиционално, готово свакодневно, изводе током пролећа.
На Копаонику, након завршетка зимске сезоне сведоци смо, нагомилавања отпада на местима која нису предвиђена за одлагање отпада. Основне активности управљања отпадом се врше отежано, због снежног покривача. За управљањем отпадом на територији националног парка Копаоник одговорни су Комунално предузеће Рашка и ЈКП „Расина“ Брус.
Проблем настаје због великог броја несавесних гостију, а отпад се може наћи у самом центру, на ски стазама, око саобраћајница. Угоститељски објекти који се налазе на територији Националног парка Копаоник, због неадекватног система управљања отпадом стварају мање или веће дивље депоније које угрожавају природу националног парка.
Национални парк Копаоник изводи радове акције чишћења у циљу смањења загађивања природе парка, такође и припрема простор за предстојећу летњу сезону. Апелујемо на све посетиоце и кориснике простора да отпад одлажу на предвиђеним местима за одлагање, у супротном ће Национални парк Копаоник примњивати одредбе Закона о националним парковима и Привилника о унутрашњем реду и чуварској служби.