ЈП ,,Национални парк Копаоник“ годишњим планом газдовања, односо планом гајења, државним шумама за ову годину предвиђа попуњавање природно обновљених састојина које су недовољно подмлађене. Попуњавање је релизовано у периоду од 22. октобра до 6. новембра и попуњена је површина од 3,9ха са 7000 садница смрче у оквиру 86. одељења у газдинској јединици Гобељска река.

Ради ублажавања штетних последица након извршених радова на пројектовању, изградњи и уређењу ски стаза на подручју Националног парка Копаоник, утврђују се мере компензације које прописује Министарство заштите животне средине Јавном предузећу ,,Скијалишта Србије“ и то: успостављање нових локалитета смрчевих и јелових шума у оквиру свих газдинских јединица, на просторима II и III степена и на огољеним површинама које се не користе у оквиру ски центра/скијалишта.

Тако је у току октобра ове године, као компензацијска мера, извршено пошумљавање површине од 5ха са 10000 садница смрче.