На основу члана 107.став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ( „Сл.гласник РС“ број 95/2018) и члана 17. став 1. тачка 11. Статута Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник, Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“, Копаоник је дана 10.04.2019. године донео Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Копаоник.

Примена ове Одлуке почиње 25.04.2019. године.

Напомена: Годишња накнада за коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју важи за календарску годину.

Преузмите одлуку