Поштовани, од 01.05.2022. године сви добављачи који испостављају фактуре према ЈП Копаоник, Копаоник, исте морају и евидентирати преко Система електронских фактура (СЕФ). Фактуре које нису евидентиране у СЕФ-у неће бити књижене у нашим пословним књигама.

E-mail адреса за доставу електронских фактура је fakture.npk@gmail.com