Poštovani, od 01.05.2022. godine svi dobavljači koji ispostavljaju fakture prema JP Kopaonik, Kopaonik, iste moraju i evidentirati preko Sistema elektronskih faktura (SEF). Fakture koje nisu evidentirane u SEF-u neće biti knjižene u našim poslovnim knjigama.

E-mail adresa za dostavu elektronskih faktura je fakture.npk@gmail.com