Zbog svojih prirodnih lepota, deo područja planine Kopaonik kao prostorne celine sa posebnim prirodnim vrednostima, prirodnim znamenitostima i retkostima, dobro očuvanim šumama prirodnog sastava i kulturno istorijskim vrednostima, Skupština Republike Srbije proglasila je za Nacionalni park Kopaonik Zakonom o Nacionalnim parkovima 1981. godine.

Tim zakonom površina nacionalnog parka obuhvatala je 11980,94 hektara. Prvim prostornim planom 1988. godine definisana je zaštićena zona od 19986 hektara kao i režimi zaštite.

Naredne 1989. godine doneta je odluka o osnivanju preduzeća za zaštitu i razvoj ,,Nacionalni park Kopaonik“, sa osnovnim ciljem – zaštita i unapređenje prirode i životne sredine.

Nakon usvajanja zakona o Javnim preduzećima, 1993. godine, Nacionalni park se registruje kao Javno preduzeće.

0
REZERVATA PRIRODE
0ha
POVRŠINA PARKA
0
0
REZERVATA PRIRODE

Još o nama…

Pod posebnom zaštitom Nacionalnog parka je 1375,2 hektara – izdvojenih u 13 rezervata prirode i 26 prirodnih spomenika, 12 geomorfoloških, 6 geoloških, 8 hidroloških i 15 objekata svrstanih u nepokretna kulturna dobra. Površina pod posebnom zaštitom u nacionalnom parku definiše se Prostornim plan.

Preduzeće sprovodi propisane mere u tri režima zaštite (I, II i III režim): osigurava nesmetano odvijanje prirodnih procesa i održivog korišćenja područja, obezbeđuje nadzor nad sprovođenjem uslova i mera zaštite prirode, prezentuje i popularizuje vrednost zaštićenog područja i prati kretanje i aktivnosti posetioca. Preduzeće se bavi i poslovima: gazdovanja šumama, zaštite šuma, gajenja šuma, unapređenja i korišćenja lovne i ribolovne faune, istraživanjima u oblasti zaštite i razvoja, projektovanjem i izgradnjom objekata i funkciji zaštite zaštićenog područja.