Ради ублажавања штетних последица, након извршених радова на изградњи и уређењу
ски стаза на подручју Националног парка Копаоник, утврђују се компензацијске мере са ЈП ,,Скијалишта Србије“. Мере представљају успостављање нових локалитета смрчевих састојина у оквиру ГЈ „Гобељска река“, ГЈ „Самоковска река“ и ГЈ „Барска река“ на просторима у режиму заштите другог и трећег степена на површини од 23,5 ха, а њихова реализација планирана је у наредних три до пет година, а све то на основу Решења о компензацијским мерама Министарства заштите животне средине број 353-02-02097/2018-04 од 24.06.2019 године. Тако је планом за ову годину предвиђено пошумљавање десет хектара са двадест хиљада садница смрче и релизоваће се у ГЈ ,,Гобељска река и ГЈ ,,Самоковска река“ на потезу Жиловити лаз-Кадијевац.