У протеклих десет дана Национални парк Копаоник постао је богатији за двадесет и четири јединке европског јелена.
Већ постојећој популацији европског јелена која је донета из Националног парка Фрушка гора придружиле су се нове јединке донете из Јавног предузеће Војводина шуме. Постојећа популација јелена добро се прилагодила условима станишта и климе који владају на Копаонику.

Циљ овог пројекта је стварање нове, богатије генетске структуре јелена у већ постојећој популацији. Доношењем нових гена у већ успостављен генетски фонд, ствара се јача и здравија популација европског јелена.