На локалитету Кадијевац и Јанкове баре данас су постављене информативне табле које за циљ имају едукацију и обавештавање посетилаца.

План је да се у будућем периоду нове информативне табле поставе и на осталим локалитетима.