Ako posedujete šumu u Nacionlnom parku i hoćete da je proredite potrebno je da popunite zahtevza doznačivanje stabala. Zahtev možete doneti lično, da ga pošaljete poštom ili da ga pošaljete na e-mail adresu nacparkkop@mts.rs. Uz popunjen zahtev potrebno je dostaviti i posedovani list parcele na kojoj se šuma nalazi, ne stariji od 6 meseci. U slučaju da parcela ima više vlasnika, potrepno je dostaviti saglasnost svih vlasnika da se ivrši doznaka.

Ukoliko stablo ugrožava vaš objekat potrebno je da dostavite popunjen zahtev za doznačivanje stabla i posedovani list za parcelu na kojoj se nalazi stablo za doznaku. Ova dokumenta možete doneti lično, da ih pošaljete poštom ili da ih pošaljete na e-mail adresu nacparkkop@mts.rs.

Ako se stablo koje ugrožava objekat nalazi na gradsko-građevinskom zemljištu potrebno je uz zahtev da dostavite i saglasnost opštine za uklanjanje stabla.