Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS, broj 15/2016), Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“ je na svojoj 35. sednici održanoj dana 30.03.2017. godine doneo

CENOVNIK DRVNIH SORTIMENATA

Član 1.

Za drvne sortimente – proizvode iskorišćavanja šuma Nacionalnog parka Kopaonik utvrđuju se sledeće cene:

Trupci bukve

Vrsta drvnog sortimentaCena na panjuCena u šumiNa kam. putu
TRUPCI BUKVE   
F/1 = 40-49 sm11.387,0011.787,0012.637,00
F/2 = 50-59 sm13.908,0014.308,0015.158,00
F/3 = 60 sm >14.497,0014.897,0015.747,00
    
L/1 = 35-39 sm7.777,008.177,009.027,00
L/2 = 40-49 sm8.703,009.103,009.953,00
L/3 = 50 sm >9.912,0010.312,0011.162,00
    
K/1 = 30-39 sm6.649,007.049,007.899,00
K/2 = 40-49 sm7.044,007.444,008.294,00
K/3 = 50 sm >7.439,007.839,008.689,00
    
1/1. klasa = 30-39 sm4.822,005.222,006.072,00
1/2. klasa = 40-49 sm5.444,005.844,006.694,00
1/3. klasa = 50 sm >6.258,006.658,007.508,00
    
2/1. klasa = 25-39 sm 3.714,004.114,00 4.964,00 
2/2. klasa = 40-49 sm4.223,004.623,005.473,00
2/3. klasa = 50 sm >4.887,005.287,006.137,00
3/1. klasa = 25-39 sm2.863,003.263,004.113,00
3/2. klasa = 40-49 sm3.284,003.684,004.534,00
3/3. klasa = 50 sm >3.835,004.235,005.085,00

Trupci jele, smrče i bora

Vrsta drvnog sortimentaCena na panjuCena u šumiNa kam. putu
TRUPCI JELE, SMRČE, BORA   
F/1 = 35-39 sm12.070,0012.470,0013.320,00
F/2 = 40-49 sm13.003,0013.403,0014.253,00
F/3 = 50 sm >14.001,0014.401,0015.251,00
    
L/1 = 30-39 sm9.647,0010.047,0010.897,00
L/2 = 40-49 sm10.410,0010.810,0011.660,00
L/3 = 50 sm >11.226,0011.626,0012.476,00
    
1/1. klasa = 25-39 sm7.627,008.027,008.877,00
1/2. klasa = 40-49 sm8.247,008.647,009.497,00
1/3. klasa = 50 sm >8.913,009.313,0010.163,00
    
2/1. klasa = 20-39 sm6.189,006.589,00 7.439,00 
2/2. klasa = 40-49 sm6.710,007.110,007.960,00
2/3. klasa = 50 sm >7.218,007.618,008.518,00
3/1. klasa = 20-39 sm4.905,005.305,006.155,00
3/2. klasa = 40-49 sm5.336,005.736,006.586,00
3/3. klasa = 50 sm >5.798,006.198,007.048,00

Rudničko drvo četinara

Vrsta drvnog sortimentaCena na panjuCena u šumiNa kam. putu
RUDNIČKO DRVO ČETINARA   
9-15 sm, duž. 1,5-5 m2.310,002.710,003.560,00
16-20 sm, duž. 1,5-5 m3.763,004.163,005.013,00

Celulozno drvo i drvo za drvne ploče četinara

Vrsta drvnog sortimentaCena na panjuCena u šumiNa kam. putu
CELULOZNO DRVO I DRVO ZA DRVNE PLOČE ČETINARA   
1.617,002.017,002.867,00

Stubovi za vodovode

Vrsta drvnog sortimentaCena na panjuCena u šumiNa kam. putu
STUBOVI ZA VODOVODE   
dužine 6-7 m6.471,006.871,007.721,00
dužine 8-9 m7.657,008.057,008.907,00
dužine 9 m >8.847,009.247,0010.097,00

Stubovi za vinograde

Vrsta drvnog sortimentaCena na panjuCena u šumiNa kam. putu
STUBOVI ZA VINOGRADE   
2.977,003.377,004.227,00

Kolje za voćke i vinograde

Vrsta drvnog sortimentaCena na panjuCena u šumiNa kam. putu
KOLJE ZA VOĆKE I VINOGRADE   
4.689,005.089,005.939,00

Bunarske motke

Vrsta drvnog sortimentaCena na panjuCena u šumiNa kam. putu
BUNARSKE MOTKE   
3.263,003.663,004.513,00

Tehn. oblice i cepanice

Vrsta drvnog sortimentaCena na panjuCena u šumiNa kam. putu
TEHN. OBLICE I CEPANICE   
2.076,002.476,003.326,00

Ogrevno drvo

Vrsta drvnog sortimentaCena na panjuCena u šumiNa kam. putu
OGREVNO DRVO   
1. klasa2.717,003.117,003.967,00
2. klasa1.761,002.161,003.011,00
1./2. klasa2.239,002.639,003.489,00
Sečenice1.487,001.887,002.737,00
Panjevina1.148,001.548,002.398,00
Šumski otpad1.148,001.548,002.398,00

Član 2.

Cene iz člana 1. ove Odluke utvrđene su bez obračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV). PDV na stavke 1 – 9 iznosi 20%, PDV na stavku 10. iznosi 10%.

Član 3.

Visine cena drvnih sortimenata iz ovog Cenovnika na kamionskom putu identične su sa cenama tih proizvoda iz Cenovnika Javnog preduzeća „Srbijašume“ Beograd, broj 58/2017-6 od 31.01.2017. godine („Službeni glasnik RS“, broj 17/2017 za koji je dobijena saglasnost Vlade, a sa kojim Preduzećem postoji Ugovor o zajedničkoj proizvodnji).

Visine cena iz člana 1. ovog Cenovnika se umanjuje kod prodaje na panju i u šumi za troškove seče u iznosu od 400,00 din/m3 i troškove privlačenja u iznosu od 850,00 din/m3.

Visine cena iz ovog Cenovnika se uvećava za 10% u slučaju kada se drvni sortimenti rade za poznatog kupca po narudžbini prema posebnim dimenzijama.

Direktor Preduzeća može odobriti komercijalne popuste, rabata i cassa skonto u iznosu do 10% u zavisnosti od ugovorene količine, kvaliteta i avansne uplate, o čemu je obavezan da obavesti Nadzorni odbor na prvoj narednoj sednici.

Cene iz ovog Cenovnika su polazne osnove za utvrđivanje početnih cena kod eventualnih licitacija.

Cene za inostrano tržište u stranoj valuti formiraju se po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora.

Odnosi za preračun kubnih i prostornih metara (redukcioni koeficijenti):

  1. Ogrevno drvo: 1 m3 = 1,45 prm, 1 prm = 0,69 m3
  2. Sečenice: 1 prm = 0,55 m3
  3. Šumski otpad: 1 prm = 0,40 m3

Član 4.

Ovaj Cenovnik stupa na snagu danom donošenja, a prestaje da važi Cenovnik drvnih sortimenata broj 503/15 od 30.04.2015. godine.

Kopaonik, 30.03.2017. godine
Broj: 485/17

JP „Nacionalni park Kopaonik“
Predsednik Nadzornog odbora
Aleksandar Đoković