На иницијативу локалне самоуправе Рашка, извршено је уклањање нелегално постављених привремених продајних објеката.

Уз присуство надлежних инспекцијских служби Општине Рашка као и надлежне службе Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ , у туристичком центру Копаоник је у току јучерашњег дана уклоњено неколико бесправно подигнутих објеката.

Очекује се израда документа којим ће бити прописана правила за постављање привремених објеката са јасно прецизираном локацијом као и типом објекта.