OBAVEŠTENJE
VELIKA AKCIJA ČIŠĆENJA
„Očistimo Kopaonik“
21.05.2021.godine

JP “Nacionalni park Kopaonik“, povodom Dana biološke raznovrsnosti i Evropskog dana parkova organizuje veliku prolećnu akciju čišćenja prostora nacionalnog parka, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na značaj zelenih površina. Akcija čišćenja će se održati u petak 21. 05. 2021. godine sa početkom u 10 časova.
Pozivamo Vas da se uključite u zajedničku akciju čišćenja za lepši Kopaonik.
Prijava za učešće je najkasnije do 18.05.2021.godine.
Na osnovu izveštaja čuvarske službe čišćenje je planirano duž skijaških staza i duž regionalnih puteva, ka Brusu, Jošaničkoj Banji i Rudnici, parking prostora, širi pojas oko svih ugostiteljskih objekata i skijališta na lokaciji od Jarma do Suvog rudišta.
Detalji plana biće izloženi neposredno pred početak akcije.
JP “Nacionalni park Kopaonik“ će, kao i uvek, obezbediti potrebnu količinu rukavica i vreća za čvrsti otpad i svi zaposleni će učestvovati u akciji.
Sprovođenje akcije će biti medijski propraćeno i kontrolisano od strane Inspekcije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Kontakt telefon 064/8240933

S pozdravom

Suzana Komatović
rukov.službe unapređenja prir.vrednosti

D I R E K T O R
Milovanović dr Bojan