На локалитету Кадијевац – Барска река у току је реализација Пројекта изградње узгајалишта дивље свиње и европског јелена, који је некада живео на Копаонику.

Пројекат се суфинансира средствима из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за шуме), као и од средстава накнаде наплата уласка у заштићено подручје, усмерених за заштиту и развој.