Kopaonik je, nesumnjivo, jedna od floristički i vegetacijski najraznovrsnijih i najbogatijih planina centralnog Balkana. Istaživanjima je utvrđeno da na Kopaoniku živi i raste preko 1500 različitih biljnih vrsta što ukazuje da je Kopaonik jedan od najznačajnijih centara florističkog i vegetacijskog diverziteta, ne samo na području Srbije već i na teritoriji čitavog Balkana. Retke i endemične biljke, zakonom zaštićene biljke svrtavaju Kopaonik u jedan od najznačajnijih centara endemizma u Srbiji.

Letnji period je vreme kada Kopaonik bude obojen svim bojama sveta, jer, “ sve što cveta htelo bi da cveta neka cveta i treba da cveta, sve što raste htelo bi da raste neka raste i treba da raste“. I cveta i raste…