Још једна успешна сезона је пред корисницима простора Националног парка Копаоник. Након задовољавајуће висине снежног покривача, наилазимо на неправилно одложен ОТПАД. Молимо Вас да свој отпад одлажете у контејнере или у корпе које су предвиђене за то, ради лакшег одлагања истог од стране ЈКП Рашка. Будимо одговорни и сачувајмо нашу планину!