Poštovani, od 05.05.2022. JP Nacionalni park Kopaonik počinje testiranje sistema za elektronsku naplatu naknade za korišćenje motornih vozila i planirano je da testiranje traje dva meseca.  Za vreme trajanja testiranja naplata će se vršiti na ulaznim kampijama nacionalnog parka, kao i do sada. O načininu korišćenja ove eletronske usluge javnost će biti naknadno obaveštena, po završetku testiranja.