SVI KOJI SU NA NEKI NAČIN POMOGLI REALIZACIJU VEB SAJTA

UVODNA REČ

Prilikom realizacije projekta izrade novog veb sajta Nacionalni park Kopaonik imao je veliku pomoć sa strane. Ispod se zahvaljujemo onima koji su nam pomogli bilo tekstom bilo sjajnim fotografijama.

Hvala Vam!

Portali

Stručna literatura

  • Leksikon nacionalnih parkova Srbije „Kopaonik“, JP Nacionalni park Kopaonik, 2015
  • Kopaonik-vodič, Jelena i Miladin -Buda Radović, JP Nacionalni park Kopaonik, 2015

Pojedinci

  • Ljubiša Bazić